Services

SolarCom is een IT consultancy die license compliance advies levert gebaseerd op industriebrede best practices. We zijn niet gelieerd met software leveranciers - hierdoor zijn wij in staat om onafhankelijke en kwalitatief hoogstaande advies te leveren. Met behulp van onze kennis en ervaring en ons uitgebreid netwerk van externe experts en kennisbronnen kunnen we de meeste recente inzichten toepassen in uw situatie.

Afhankelijk van uw situatie, kunnen we u de volgende diensten aanbieden:

• Het vaststellen van een license compliance baseline (“snapshot”).

• Ondersteuning in de implementatie van processen die licentiegebruik monitoren

• Voorbereiding en begeleiding tijdens een software licentie audit

• Het analyseren van uw huidige software asset management (SAM) proces vanuit het oogpunt van license compliance

 

License compliance baseline

In de meeste gevallen zal het beheersen van uw software licenties beginnen met het vaststellen van een license compliance baseline. Het proces van het vaststellen van uw license compliance positie wordt gedaan door middel van de volgende drie stappen:

• Het vaststellen van license entitlements: Software licentie contracten, aankoop overzichten en speciale overeenkomsten worden verzameld om een overzicht te creëren van license entitlements.

• Het vaststellen van software deployment: Met behulp van bestaande informatiebronnen (bijv. CMDB) en de kennis van uw administrators (d.m.v. vragenlijsten) kunnen we een overzicht creëren van alle gebruikte software en hardware en uw gebruik berekenen aan de hand van de relevante licentiemetriek. Waar mogelijk maken we gebruik van productspecifieke extracten om uw softwaregebruik zo nauwkeurig mogelijk vast te stellen.

• Vergelijking van de twee: Op basis van de twee bovenstaande stappen wordt een rapport gecreëerd waarin uw license compliance situatie in detail wordt weergegeven. Uitzonderingssituaties zoals een ongewone configuratie of een gebrek aan beschikbare informatie worden nauwkeurig gedocumenteerd.

Op welke manier deze stappen het beste uitgevoerd kunnen worden, zal met name afhangen van uw specifieke situatie en de producten in scope. Ons doel is om een gerichte aanpak vast te stellen voor uw organisatie, in plaats van een generiek proces toe te passen. De scope van een review kan variëren op de volgende punten:

• Eén enkele softwareleverancier of meerdere softwareleveranciers

• Licentie entitlements, deployment, of beide.

• Eén enkele afdeling, of organisatiebreed.

 

Monitoren van licenties vs. gebruik

Zodra er een baseline is vastgesteld, kan SolarCom specifiek advies leveren aan alle betrokken partijen met betrekking tot het monitoren van licenties en kostenbeheersing. In bepaalde situaties kunnen enkele eenvoudige veranderingen in de technische omgeving leiden tot aanzienlijke kostenbesparingen. Zo nodig kan er een periodieke review worden gepland.

 

Voorbereiding en begeleiding tijdens een software licentie audit

Software licentie audits worden door software leveranciers steeds vaker uitgevoerd om license compliance en de bijbehorende licentieopbrengsten te verzekeren. Bij SolarCom hebben we uitgebreide ervaring in het uitvoeren van software licentie audits in opdracht van software leveranciers. Met onze ervaring kunnen we u volledig voorbereiden op elke stap in het auditproces en onverwachte uitkomsten voorkomen.

 

Software Asset Management

Voor de meeste bedrijven is software asset management een complex proces met vele belanghebbende partijen. License compliance is slechts één van de doelen die met behulp van SAM-procedures moet worden bereikt. SolarCom kan u helpen om uw bestaande procedures en informatiebronnen optimaal te benutten om license compliance te verzekeren voor de belangrijkste softwareleveranciers.